ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ก.พ. 67

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนมกราคม ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 95 ครั้ง
1 ก.พ. 67

รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง
3 ม.ค. 67

รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 418 ครั้ง
3 ม.ค. 67

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบ New GFMIS Thai เดือนธันวาคม 2566

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 407 ครั้ง
13 ธ.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 388 ครั้ง
12 ธ.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 392 ครั้ง
6 พ.ย. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 389 ครั้ง
10 ต.ค. 66

แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ( กรณีมีหนี้ผูกพัน )

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 390 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 83 รายการ
1 2 3 4 5 > >>