ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ย. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 320 ครั้ง
10 ต.ค. 66

แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ( กรณีมีหนี้ผูกพัน )

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 316 ครั้ง
9 ต.ค. 66

แจ้งรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสแหล่งของเงิน/ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน NEW GFMIS THAI

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 323 ครั้ง
4 ต.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
7 ส.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 315 ครั้ง
3 ก.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
1 มิ.ย. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
1 พ.ค. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 312 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 77 รายการ
1 2 3 4 5 > >>