ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พระราชกฤษฎีกา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 ส.ค. 66

พ.ร.ฎ.เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

29 มิ.ย. 60

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

29 มิ.ย. 60

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

28 มิ.ย. 60

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

28 มิ.ย. 60

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1