ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 401 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 410 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 7.73 Mb ดาวน์โหลด: 396 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.42 Mb ดาวน์โหลด: 406 ครั้ง
10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 393 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 181 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>