ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ย. 66

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 320 ครั้ง
26 ต.ค. 66

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.1 การเปิดผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 พ.ย. 66

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

20 ต.ค. 66

ที่ ทส 0201.3/ว 1700 ลว. 19 ต.ค.66 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566)

18 ต.ค. 66

แบบรายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ New GFMIS Thai

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
18 ต.ค. 66

ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
18 ต.ค. 66

สคพ. ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb ดาวน์โหลด: 317 ครั้ง
18 ต.ค. 66

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200053

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 177 รายการ
1 2 3 4 5 > >>