ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 67

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
1 มี.ค. 67

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง
6 ก.พ. 67

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนมกราคม ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง
1 ก.พ. 67

รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง
31 ม.ค. 67

ที่ ทส 0201.3/ ว 159 ลว. 30 ม.ค. 67 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 ม.ค. 67

ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 3.20 Mb ดาวน์โหลด: 465 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200048

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 12.05 Mb ดาวน์โหลด: 449 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200049-0900200069

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด: 440 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 191 รายการ
1 2 3 4 5 > >>