ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 มิ.ย. 67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

12 มิ.ย. 67

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

10 มิ.ย. 67

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

5 มิ.ย. 67

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

4 มิ.ย. 67

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และรายละเอียดตำแหน่งว่าง (รายงานตัว 11 มิ.ย. 67)

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และรายละเอียดตำแหน่งว่าง (รายงานตัว 11 มิ.ย. 67)

29 พ.ค. 67

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

29 พ.ค. 67

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด สนง.ทสจ.ยโสธร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ในวันเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)

24 พ.ค. 67

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนทั้งหมด 377 รายการ