ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ตามหนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0201.5/4094 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566)

เอกสารแนบ

ประกาศขึ้นบัญชี จพง การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลว 16 ส ค 66

ขนาดไฟล์:0.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 135 ครั้ง

ทส 0201 5-4094 ลว 16 ส ค 66 ขอให้ไปรายงานตัวฯ

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง