ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        (ตามหนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0201.5/ว3582 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)

เอกสารแนบ

ประกาศการขึ้นบัญชีฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลว 7 พ ย 66

ขนาดไฟล์:3.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 129 ครั้ง

หนังสือขอให้ไปรายงานตัวฯ

ขนาดไฟล์:3.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง