ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

1 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลว 13 พ ย 66

ขนาดไฟล์:11.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 626 ครั้ง

2 ทส 0201 5 ว3651-3653 , 5702 ลว13 พ ย 66 (ด่วนที่สุด) เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 63 อัตรา

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 310 ครั้ง

3 รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และรายละเอียดตำแหน่งว่าง (รายงานตัว 17 พ ย 66)

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 244 ครั้ง

กฎ ก พ ว่าด้วยโรค พ ศ 2566 และประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก พ พ ศ 2566

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง