ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        (ตามหนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0201.5/ว 335 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567)

เอกสารแนบ

ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลว 29 ม ค 2567

ขนาดไฟล์:1.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง

หนังสือขอให้ไปรายงานตัวฯ

ขนาดไฟล์:2.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 52 ครั้ง