ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสารแนบ

1 ประกาศการขึ้นบัญชีฯ พรก ทั่วไป จนท บริหารงานทั่วไป ลว 23 พ ค 67

ขนาดไฟล์:2.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 103 ครั้ง

2 กฎ ก พ ว่าด้วยโรค 2566 และประกาศคกก แพทย์ของ ก พ 2566

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

3 ใบรับรองแพทย์ ตามประกาศคกก แพทย์ ก พ (สป ทส)

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง