ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

เอกสารแนบ

1 ประกาศการขึ้นบัญชีฯ พรก

ขนาดไฟล์:3.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง

2 กฎ ก

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

3 ใบรับรองแพทย์ ตามประกาศคกก

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง