ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ก.ค. 63

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ื ๑

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ื ๑

17 ก.ค. 63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัด สสภ.12 (อุบลราชธานี)

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัด สสภ.12 (อุบลราชธานี)

13 ก.ค. 63

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

10 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ทสจ.ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

3 ก.ค. 63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1 ก.ค. 63

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) เจ้าหน้าที่โครงการ " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

30 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

30 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน 1 ตำบลฯ (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ "1คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ