ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 พ.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

20 พ.ย. 61

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักบินและช่างเครื่องบิน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักบินและช่างเครื่องบิน

13 พ.ย. 61

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการจำนวน 7 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำส่วนอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 7 อัตรา

12 พ.ย. 61

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำส่วนงบประมาณ

9 พ.ย. 61

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต คลิก http://phuket.mnre.go.th/th/news/detail/27511/

7 พ.ย. 61

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักบิน และช่างเครื่องบิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักบิน และช่างเครื่องบิน

6 พ.ย. 61

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

5 พ.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ