ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ต.ค. 61

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนบไฟล์นี้

2 พ.ย. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร

12 ต.ค. 61

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

12 ต.ค. 61

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

10 ต.ค. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกองการบิน)

28 ก.ย. 61

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศ รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

28 ก.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

27 ก.ย. 61

กองยุทธศาสาตร์และแผนงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ