ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

20 มี.ค. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

9 มี.ค. 61

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนประสานและกิจการพิเศษ

27 ก.พ. 61

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (3) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (4) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มีนาคม 2561

27 ก.พ. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

26 ก.พ. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

23 ก.พ. 61

รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

20 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ