ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มิ.ย. 66

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และภูมิศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และภูมิศาสตร์

23 มิ.ย. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ (เพิ่มเติม)

23 มิ.ย. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

23 มิ.ย. 66

เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

20 มิ.ย. 66

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและผน

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและผน

15 มิ.ย. 66

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

16 มิ.ย. 66

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

31 พ.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพัทลุง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ