ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 พ.ค. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

23 พ.ค. 66

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 1 มิถุนายน 2566)

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 1 มิถุนายน 2566)

22 พ.ค. 66

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

22 พ.ค. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

11 พ.ค. 66

รายละเอียดการเรียตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 18 พ.ค. 2566)

เรื่อง รายละเอียดการเรียตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 18 พ.ค. 2566)

11 พ.ค. 66

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 พ.ค. 66

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และใบรับรองแพทย์

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และใบรับรองแพทย์ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

9 พ.ค. 66

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดพัทลุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง โดยผู้ประสงค์สมัครสอบให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนทั้งหมด 362 รายการ