ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 ธ.ค. 66
“พัชรวาท” ลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวอุดรฯ และหนองคาย ในการประชุม ครม. นอกสถานที่นัดแรก

“พัชรวาท” ลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวอุดรฯ และหนองคาย ในการประชุม ครม. นอกสถานที่นัดแรก

“พัชรวาท” ลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวอุดรฯ และหนองคาย ในการประชุม ครม. นอกสถานที่นัดแรก

3 ธ.ค. 66
ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

1 ธ.ค. 66
ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 ธ.ค. 66
“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

1 ธ.ค. 66

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ noร่วมลงพื้นที่โดยได้รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่ง ทบ. ได้เสนอ “โครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ําหรือน้ําเค็ม” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนนํ้าหรือน้ําเค็ม บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ noร่วมลงพื้นที่โดยได้รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่ง ทบ. ได้เสนอ “โครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ําหรือน้ําเค็ม” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนนํ้าหรือน้ําเค็ม บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์..

3 ธ.ค. 66
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง  นางภาวินี ณ สายบุรี พร้อมด้วย นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจการ และผู้อำนวยการส่วน  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณด้านในโถงอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี พร้อมด้วย นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจการ และผู้อำนวยการส่วน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณด้านในโถงอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส..

1 ธ.ค. 66
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส.  (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ.ส.พ.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ.ส.พ.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองน..

30 พ.ย. 66
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567  โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระท..

8 พ.ย. 66
วันที่ 6 พ.ย. 66 ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 พ.ย. 66 ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เวลา 09.00 น.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6 พ.ย. 66

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สรุปผลการประชุม TCAC 2023