ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สร้างโอกาสการลงทุน ไทย - ฝรั่งเศส บนเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สร้างโอกาสการลงทุน ไทย - ฝรั่งเศส บนเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สร้างโอกาสการลงทุน ไทย - ฝรั่งเศส บนเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

18 พ.ค. 67
“พัชรวาท” – “อนุทิน” จับมือบูรณาการความร่วมมือ ทส. มท. แก้ไขปัญหา ไฟป่า สัตว์ป่า การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติ

“พัชรวาท” – “อนุทิน” จับมือบูรณาการความร่วมมือ ทส. มท. แก้ไขปัญหา ไฟป่า สัตว์ป่า การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติ

“พัชรวาท” – “อนุทิน” จับมือบูรณาการความร่วมมือ ทส. มท. แก้ไขปัญหา ไฟป่า สัตว์ป่า การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติ

18 พ.ค. 67
“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15 พ.ค. 67
ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

15 พ.ค. 67
“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

14 พ.ค. 67
"พัชรวาท" ประชุมหน่วยงาน ทส. พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 กำชับเร่งแก้ปัญหาลิง-แคดเมียม-กัดเซาะชายฝั่ง-ภัยแล้ง ให้ประชาชน ก่อนร่วมประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

"พัชรวาท" ประชุมหน่วยงาน ทส. พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 กำชับเร่งแก้ปัญหาลิง-แคดเมียม-กัดเซาะชายฝั่ง-ภัยแล้ง ให้ประชาชน ก่อนร่วมประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

"พัชรวาท" ประชุมหน่วยงาน ทส. พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 กำชับเร่งแก้ปัญหาลิง-แคดเมียม-กัดเซาะชายฝั่ง-ภัยแล้ง ให้ประชาชน ก่อนร่วมประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

13 พ.ค. 67

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เข้าร่วมพิธีเป..

15 พ.ค. 67
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567  ผต.ทส.ภาวินี ณ สายบุรี ตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2  (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส.ภาวินี ณ สายบุรี ตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส.ภาวินี ณ สายบุรี ตรวจติดตามประเมินผล..

15 พ.ค. 67
วันที่ 14 พ.ค. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) เป็นประธานในการเปิดโครงการการริเริ่มการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมแบบครอบคลุม (Inclusive Conservation Initiative) ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ค. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) เป็นประธานในการเปิดโครงการการริเริ่มการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมแบบครอบคลุม (Inclusive Conservation Initiative) ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ค. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) เป็นประธานในการเปิดโ..

14 พ.ค. 67

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2567