ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 พ.ย. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 3 พ.ย. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

แกลเลอรี่