ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้
              

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเริ่มต้นฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาฝนตกหนักและอุทกภัยต่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่งได้ รวมทั้งปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียหลังจากเหตุอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตามมา


นายอรรถพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้มีความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาอุทกภัยมักจะเกิดซ้ำซาก และส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามมา ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปัญหา ในส่วนของ คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในการประเมินร่วมกับข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศของ คพ. โดยสถานที่กำจัดขยะพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันตกและพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ 5 แห่ง เพชรบุรี 1 แห่ง กระบี่ 5 แห่ง ชุมพร 5 แห่ง ระนอง 3 แห่ง สุราษฎร์ธานี 13 แห่ง ตรัง 9 แห่ง นครศรีธรรมราช 13 แห่ง นราธิวาส 9 แห่ง ปัตตานี 24 แห่ง พังงา 2 แห่ง พัทลุง 8 แห่ง สงขลา 7 แห่ง และยะลา 2 แห่ง


คพ. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย และการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนชั่วคราว ซึ่งต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ คพ. ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัยด้วยแล้ว นายอรรถพล กล่าว

แกลเลอรี่