ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมกับ รองฯ ประวิตร เร่งขับเคลื่อนแผนมาตรการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ประชาชน

ทส.  ร่วมประชุมกับ รองฯ ประวิตร  เร่งขับเคลื่อนแผนมาตรการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ประชาชน

ทส.  ร่วมประชุมกับ รองฯ ประวิตร  เร่งขับเคลื่อนแผนมาตรการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ประชาชน 

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนมาตรการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้าการจำแนกที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจ จำนวน 6.3 ล้านไร่ ตลอดจนให้ความเห็นชอบการจำแนกประเภทที่ดิน จ.เพชรบุรี รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร 1,640 ไร่ และจำแนกเป็นที่ดินทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 4,685 ไร่ และจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น” จ.ปัตตานี ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม 139 ไร่ จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรเป็นที่ทำกิน 5,614 ไร่ และเป็นป่าชุมชน 10 ไร่ อีกทั้ง ได้มอบให้คณะทำงาน ติดตามฯ ตรวจสอบข้อมูลจากกรมป่าไม้ กรณี กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ และประชาชน

แกลเลอรี่