ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

ระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงบริการดิจิทัลในรูปแบบแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการซึ่งระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและคู่มือการใช้งานได้ที่ :  https://d4d.onde.go.th/app-portal

เอกสารแนบ

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน USER MANUAL

ขนาดไฟล์:9.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 168 ครั้ง