ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิญประชาชนร่วมรำลึกบุญคุณช้างไทย ในงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2561 : รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย”

ทส. เชิญประชาชนร่วมรำลึกบุญคุณช้างไทย ในงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2561 : รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย”
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ในงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง 
  วันนี้ (8 มีนาคม 2561) นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประธานในการแถลงข่าวได้เปิดเผยว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ได้กำหนดให้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น วันช้างไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจ รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของช้าง จึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ (2561) กำหนัดจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศไทยอันยิ่งใหญ่ อาทิ  พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ, บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกช้างคู่บารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว, พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ), กิจกรรมใส่บาตรร่วมกับช้าง, การประกวดธิดาคชบาล, การประกวดจัดซุ้มอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนโดยรอบสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ, การประกวดภาพถ่ายช้าง และการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง เป็นต้น 
  โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่