ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. และ ICCF ประชุมหารือขยายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. และ ICCF ประชุมหารือขยายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. และ ICCF ประชุมหารือขยายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) หารือร่วมกับ นายทอดด์ โคเอนนิงส์ ผู้อำนวยการ International Conservation Corps Program ของ International Conservation Caucus Foundation (ICCF) พร้อมผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม


โอกาสนี้ นายเถลิงศักดิ์ รอง ปกท.ทส. ให้ข้อคิดเห็นว่า ความร่วมมือของ ICCF จะสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55  การสนับสนุนแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอให้หารือในรายละเอียดการดำเนินงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของ ICCF Group และพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหวังว่าจะได้มีการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ ICCF Group และพันธมิตรต่อไป


ทั้งนี้ ICCF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ U.S. Congressional International Conservation Caucus ในการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมา ICCF มีการดำเนินงานร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านมูลนิธิอมตะ ภายใต้โครงการ Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge sharing (SPARK)/ Khao Yai National Park (KYNP) project อาทิ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  โปรแกรม Earth Ranger ในการจัดการความขัดแย้งคนกับช้าง การจัดการอุทยานแห่งชาติในระดับสากล และพร้อมที่จะขยายไปในอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ ICCF ยินดีที่จะประสานการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูปะการัง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงความเป็นไปได้ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)

แกลเลอรี่