ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุม คกก. อำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว รับรองรายชื่ออุทยานฯ 26 แห่ง ร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2566

ทส. ประชุม คกก. อำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว รับรองรายชื่ออุทยานฯ 26 แห่ง ร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2566

ทส. ประชุม คกก. อำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว รับรองรายชื่ออุทยานฯ 26 แห่ง ร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2566


วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องประชุมบัวหลวง (401) ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 


การประชุมครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้นเพื่อรับรองรายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2566 จำนวน  26 แห่ง อีกทั้งรับรองเกณฑ์การประเมิน แนวทางและรูปแบบการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ตลอดจนรับรองแผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ในคราวเดียวกัน

แกลเลอรี่