ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. หารือ SMEs สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. หารือ SMEs สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. หารือ SMEs สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน
 

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภา SMEs) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน และการส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการสนับสนุนในการส่งมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาสนี้ นายจตุพร ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการดำเนินการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน คือ การสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ. เป็นหน่วยงานประสานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในระดับพื้นที่ ที่จะเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อเรียนรู้และร่วมบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการตลาดในอนาคตได้ต่อไป

แกลเลอรี่