ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 25-26 พ.ค. 66 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 12 จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 พ.ค. 66 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 12 จ.ร้อยเอ็ด

แกลเลอรี่