ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 16 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันที่ 16 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

แกลเลอรี่