ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเปิดการจัดประชุม ITTC59 มุ่งเป้าสู่การจัดการป่าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาชิกกว่า 75 ประเทศ

ทส. ร่วมเปิดการจัดประชุม ITTC59 มุ่งเป้าสู่การจัดการป่าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาชิกกว่า 75 ประเทศ

ทส. ร่วมเปิดการจัดประชุม ITTC59 มุ่งเป้าสู่การจัดการป่าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาชิกกว่า 75 ประเทศ

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 (The 59th International Tropical Timber Council-ITTC 59) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG Model โดยโอกาสนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย Dr.Mohammad Narudeen Iddrisu, Chairperson of the International Tropical Timber Council, ITTC และ Ms. Sheam Satkuru, Executive Director, International Tropical Timber Organization, ITTO ตลอดจนผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ กว่า 75 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดุสิต พัทยา จังหวัดชลบุรี

แกลเลอรี่