ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 16 พ.ย. 66 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 พ.ย. 66 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แกลเลอรี่