ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ตาก

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ตาก

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ตาก 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดตาก และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผาแดง) โดยได้มอบแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก 
โอกาสนี้ ปลัด ทส. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบเหมืองผาแดง ณ บริเวณลานเจดีย์พระธาตุผาแดง เรือนเพาะชำ และต้นไม้ทรงปลูก ณ เรือนเพาะชำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกด้วย

แกลเลอรี่