ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้านป่าไม้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

ทส. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้านป่าไม้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

ทส. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้านป่าไม้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านป่าไม้ในพื้นที่โครงการฯ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย พื้นที่โครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่