ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือ ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมพัฒนางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. หารือ ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมพัฒนางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. หารือ ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมพัฒนางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2566) เวลา 11.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.)  พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นาง Julia Feeney อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รอง ปกท.ทส. ได้กล่าวถึง การจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินงานในเรื่องคาร์บอนเครดิต และการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ทั้งนี้ ยินดีหากได้รับความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือรัฐออสเตรเลีย อาทิ ในด้านการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ การเงินด้านภูมิอากาศ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment : CBAM) และภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต 


ด้านผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ให้ความสนใจต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และกล่าวถึงความร่วมมือในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centers and Surrounds: RUCaS) กับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าจะมีการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้เชิญไทยเข้าร่วมอบรม ‘Responding to the Climate Change Challenge " 24 กุมภาพันธ์ 10 มีนาคม 2567 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะ การเจรจา และองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกด้วย

แกลเลอรี่