ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

’พัชรวาท‘ ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาวนี้

’พัชรวาท‘ ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาวนี้

’พัชรวาท‘ ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาวนี้


วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยพล.ต.ท.อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรมว.ทส.ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์โดยยึดหลัก ”ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย“ และขอให้เตรียมรับมือปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน รวมถึงเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ที่น่าไปสัมผัส

จากนั้น รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ชมมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝด พันธุ์ไม้หายาก ซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมตกแต่งถุงผ้าจากดอกไม้ในธรรมชาติ โอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วย รมว.ทส. ได้ร่วมปลูกต้นมหาพรหมราชินี ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านพืช และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่