ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป (EU – ASEAN Business Council: EU-ABC) นำโดย Mr. Chris Humphrey (Executive Director) และผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของ EU – ABC อาทิ APCO Worldwide, Bayer, Evonik, Frieslandcampina, Michelin, Prudential PLC, SAP Thailand และ Yara (Thailand) ในโอกาสร่วมหารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในประเด็นด้านสิ่งแวดเล้อม เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้หารือร่วมกันถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การสนับสนุน BCG Economy Model การใช้ digital Technology ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก และการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Extended Producer Responsibility (EPR) รวมถึงข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน และร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด (Clean Air Act)

แกลเลอรี่