ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.55 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับคณะของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน โครงการแก้มลิง บึงมาย บึงกะโล่ บึงช่อ บึงหล่ม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเรื่องอากาศสะอาด และเรื่องของ PM2.5 ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของทุกคน ว่า รัฐบาลตระหนักดีถึงเรื่องดังกล่าวและเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องได้รับ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการเผาป่า รวมถึงการเผาซากพืชผลทางการเกษตรที่จะต้องไม่มี และรัฐบาลจะเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้น 

จากนั้น เวลา 14.30 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะประชาชน และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) การส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตร และการส่งเสริม Soft Power เพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโอกาสนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในการดำเนินการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินให้ชุมชนนำไปสู่การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ต่อมา เวลา 16.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ได้แก่ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ การออกเอกสิทธิ์ของอำเภอท่าปลาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กับอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (สะพานปากนาย) และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก ให้เป็นด่านการค้าชายแดนถาวร สังกัดด่านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย - ลาว แห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว 

แกลเลอรี่