ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“พัชรวาท” ติดตามงาน ทส. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ย้ำ เร่งแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วันนี้ (3 ธันวาคม 2566) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
เป็นประธานการประชุมติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี โดยมี พล.ต.ท.อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั้ง 5 จังหวัด และหน่วยราชการ ทส. ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและรับมอบแนวทางการดำเนินงาน ณ สํานักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference 


พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเร่งดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เตรียมรับฤดูกาล “การท่องเที่ยว” ที่กำลังจะมาถึง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการพัฒนาระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การลักลอบตัดไม้ การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ขอให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่า ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่