ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ noร่วมลงพื้นที่โดยได้รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่ง ทบ. ได้เสนอ “โครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ําหรือน้ําเค็ม” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนนํ้าหรือน้ําเค็ม บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ noร่วมลงพื้นที่โดยได้รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่ง ทบ. ได้เสนอ “โครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ําหรือน้ําเค็ม” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนนํ้าหรือน้ําเค็ม บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

แกลเลอรี่