ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 6 ก.พ 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 6 ก.พ 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น  2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่