ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 7 ก.พ 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 ก.พ 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่