ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"พล.ต.อ.พัชวาท" เปิดเวที CAL Forum #3 รวมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน แสดงพลังร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

"พล.ต.อ.พัชวาท" เปิดเวที CAL Forum #3 รวมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน แสดงพลังร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

"พล.ต.อ.พัชวาท" เปิดเวที CAL Forum #3 รวมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน แสดงพลังร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567)  เวลา 17.00 น.  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 : CAL Forum #3 พร้อมกล่าวขอบคุณผู้นำองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรอิสระ ทั้ง 69 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมเวทีผู้นำในครั้งนี้ เพื่อมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน เพื่อปกป้อง รักษาประเทศ และโลกใบนี้ไว้ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นถัดไป ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ภายในพิธีเปิดยังได้รับเกียรติจาก ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้นำ CAL Forum รุ่นที่ 1 และ 2 เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรราชพฤกษ์ โครงการ North Park กรุงเทพฯ  


โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 หรือ CAL Forum #3  เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบเวทีที่เรียนเชิญผู้นำองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ มีความสนใจ ร่วมดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เข้าร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน แนวคิด และประสบการณ์ ในรูปแบบ Series of Conferences ตลอดจนการศึกษาดูงานโครงการ T-VER คาร์บอนเครดิตในประเทศ โครงการคาร์บอนเครดิต ด้านป่าไม้ และด้านพลังงาน ณ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างให้เป็นเวทีระดับผู้นำรูปแบบใหม่ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อนในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แกลเลอรี่