ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พีมูฟ

ทส. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พีมูฟ

ทส. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พีมูฟ


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)


ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ และกรณีปัญหาที่กระทรวงฯ ร่วมกับ พีมูฟ ต้องจัดทำแผนงาน ขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี จำนวน 169 กรณี พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ กรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติในกระบวนการแก้ไขปัญหาแล้ว 6 กรณี และแนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนของกระทรวงฯ  ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ กรณีปัญหาเร่งด่วน 13 กรณี

แกลเลอรี่