ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 ก.พ 67 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 ก.พ 67 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผ่านระบบ Video Conference

แกลเลอรี่