ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบขององค์กรในสังกัดกระทรวงฯ ประจำปี 2567

ทส. เตรียมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบขององค์กรในสังกัดกระทรวงฯ ประจำปี 2567

ทส. เตรียมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบขององค์กรในสังกัดกระทรวงฯ ประจำปี 2567 

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้พิจารณาคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


โอกาสนี้ รอง ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้กรรมการคัดเลือกทุกท่านใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกที่สามารถสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ ทั้งในระดับหน่วยงานตนเองและภายนอกหน่วยงาน โดยผลงานควรมีความสร้างสรรค์ไม่ติดกับกรอบการทำงานแบบเดิม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ มีผลลัพธ์ในวงกว้าง อีกทั้ง มีการใช้ความรู้ความสามารถรอบด้านในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านทักษะและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม ก้าวทันยุคสมัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการคัดเลือกขอให้ปราศจากอคติ หรือความลำเอียงในการประเมิน

แกลเลอรี่