ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ บริเวณห้วยทับเสลา - ห้วยระบำ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ บริเวณห้วยทับเสลา - ห้วยระบำ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

แกลเลอรี่