ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” เด้งรับนโยบาย นายกฯ แก้ภัยแล้ง มอบ “กรมฯ น้ำ และ กรมฯ น้ำบาดาล” จับมือระดมกำลังแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงที

“พัชรวาท” เด้งรับนโยบาย นายกฯ แก้ภัยแล้ง มอบ “กรมฯ น้ำ และ กรมฯ น้ำบาดาล” จับมือระดมกำลังแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงที

“พัชรวาท” เด้งรับนโยบาย นายกฯ แก้ภัยแล้ง มอบ “กรมฯ น้ำ และ กรมฯ น้ำบาดาล” จับมือระดมกำลังแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงที

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2567 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเตรียมการแก้ปัญหาดังกล่าวตามนโยบาย โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศได้ทันท่วงที พร้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาในภาวะน้ำแล้ง เร่งสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการกระจายน้ำ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินต้นทุนเพิ่มเติม และเร่งซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลเดิม รวมถึงเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อเพิ่มน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ตนจะเป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้ง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่