ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร ปล่อยตัวนักวิ่ง “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”

ทส. ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร ปล่อยตัวนักวิ่ง “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”

ทส. ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร ปล่อยตัวนักวิ่ง “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”


วันนี้ ( 10 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 06.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 500 คน ในกิจกรรม "วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายจีรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาใน จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความรัก หวงแหน และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีและแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน


กิจกรรม "วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ และเครือข่ายอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และสร้าง Soft power ทางด้านแหล่งธรณีวิทยาให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายรัฐบาล โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอุทยานธรณีกับแหล่งมรดกโลกศรีเทพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นานขึ้น 


โดยแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) Mini Marathon ระยะทาง 11.5 km 2) Fun Run Trail ระยะทาง 3 km 3) VIP Walk ระยะทาง 1.5 km นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เชื่อมโยงแหล่งดึกดำบรรพ์กับแหล่งอารยธรรม” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ตลอดเส้นทางการวิ่ง อาทิ ซากดึกดำบรรพ์สายพันธุ์แห่งบ้านโภชน์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ธรณีวิทยาสร้างอัตลักษณ์ให้เศรษฐกิจชุมชน ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ น้ำตกเสาหินอัคนี ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น มะม่วงและมะขามแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ โดยมีกองทัพมาสคอต หอยนอติลอยด์ ขนาดสูง 4 เมตร และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ มาร่วมวิ่งสร้างสีสันให้กับการวิ่งครั้งนี้ด้วย
ทส. ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร ปล่อยตัวนักวิ่ง “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”


วันนี้ ( 10 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 06.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 500 คน ในกิจกรรม "วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายจีรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาใน จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความรัก หวงแหน และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีและแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน


กิจกรรม "วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ และเครือข่ายอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และสร้าง Soft power ทางด้านแหล่งธรณีวิทยาให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายรัฐบาล โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอุทยานธรณีกับแหล่งมรดกโลกศรีเทพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นานขึ้น 


โดยแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) Mini Marathon ระยะทาง 11.5 km 2) Fun Run Trail ระยะทาง 3 km 3) VIP Walk ระยะทาง 1.5 km นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เชื่อมโยงแหล่งดึกดำบรรพ์กับแหล่งอารยธรรม” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ตลอดเส้นทางการวิ่ง อาทิ ซากดึกดำบรรพ์สายพันธุ์แห่งบ้านโภชน์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ธรณีวิทยาสร้างอัตลักษณ์ให้เศรษฐกิจชุมชน ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ น้ำตกเสาหินอัคนี ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น มะม่วงและมะขามแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ โดยมีกองทัพมาสคอต หอยนอติลอยด์ ขนาดสูง 4 เมตร และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ มาร่วมวิ่งสร้างสีสันให้กับการวิ่งครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่