ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 ก.พ. 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขต 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

วันที่ 12 ก.พ. 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขต 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

แกลเลอรี่