ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย  เสรีส่งแสง) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

แกลเลอรี่