ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนงดเผาอย่างจริงจัง ในช่วงวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ทส. เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนงดเผาอย่างจริงจัง ในช่วงวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ทส. เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนงดเผาอย่างจริงจัง ในช่วงวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.30 น. นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 และการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions For Sustainable Development ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่าย การรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ กุมภาพันธ์ และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ๓ มีนาคม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 และการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 หรือ “The 11th WESTPAC International Marine Science Conference & 2nd UN Ocean Decade Regional Conference” ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions For Sustainable Development นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย Wenxi Zhu Head of UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission's Sub-Commission for the Western Pacific (IOC/WESTPAC) และรองศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า จะมีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรม กำหนดเป็นมาตรการสู่ภาคปฏิบัติต่อไป ทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ทศวรรษแห่งมหาสมุทรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรที่มีความ
 
ในด้านการรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ข้อมูลว่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชนตามแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2567 ที่ตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ให้ได้ 50% ของพื้นที่เผาไหม้ปี 2566 ได้เน้นการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุและอันตรายจากไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วน อาทิ เคาะประตูบ้าน ทำแนวกันไฟ จัดการเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและราษฎรในชุมชน 

ส่วนการจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า การค้า และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล ๆ ต่อระบบนิเวศ และประชาชน 

แกลเลอรี่